Brumund-Nordaasen MusikkforeningBrumund-Nordaasen Musikkforening (BNMF) er et rent Brassband med medlemmer i alle aldre fra de yngste på 13 år til den eldste pensjonisten. BNMF har et eget juniorkorps, B-N Juniorbrass med medlemmer fra 3. - 7. kl . Begge korps har øvelse på Brumundheimen for tiden på mandager. Vi arbeider etter en formålsparagrafen som sier:BNMF’s skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer, ivareta og utvikle musikalske aktiviteter i korpset gjennom opplæring, motivrende aktiviteter og god organisering. Ivareta korpsets interesser i det lokale musikkliv og kulturliv.

50 + 90 års jubileum!

Korpset er et resultat av en sammenslåing av tidligere, Brumund musikkforening og Nordaasen Musikkforening. I år skal vi henholdsvis feire Brumunds 50 års jubileum og Nordaasens 90 års jubileum! Vi slår på stortromma og arrangerer jubileumskonsert 12.november i Teatersalen.

Konkurranser

Hovedkorpset skal delta på årets GD-Cup på Otta i oktober og Brass NM i Bergen i februar. Junior Brassen skal delta på Jømna/Heradsbygd-Cupen i Elverum i november.

Junior og Aspirant opplæring

De yngre i korpset er satsningsområde for oss. Vi tilbyr individuell undervisning i tillegg til korps øvelser til alle juniorer. Aspirantene får opplæring i mindre grupper på de enkelte skolene rett etter skoleslutt. Ellers arrangerer BNMF hyggekvelder med jevne mellomrom, deltar på 17.mai feiring i Brumund, Mauset og Brumunddal, i tillegg til forskjellige arrangement nærområde og Brumunddal.

Kontaktpersoner

Vi spiller på oppdrag så bare ta kontakt: Leder: Jan Terje Molstad, tlf: 99788897 Kasserer: Ole Morten Østerhagen, tlf: 99285455 Junior og aspirant ansv.: Jane Molstad, tlf: 93064728

Kontingent:

Skoelelever til og med 18 år 500,- Voksne over 18 år 1000,- Familierabbat, hvert tredje medlem betaler ½ pris


Konsert 17.mai på Brumund skole (BMF)
Fra 17.mai toget i Brumund med (BMF)
Fra 17.mai rundt om i Brumund, her fra Gimse tidlig på morgenen i 2000.