Brumund barneskole


Nedleggelsen

Brumund barneskole hadde ca 75 elever da kommunen stengte skolen 31.12.2005. Brumund skole var en av de rimligste skolene i Ringsaker målt i kostnader per elev. Foreldrene stillte opp ved en rekke arrangementer sammen med staben av unge entusiastiske lærere. FAU påviste at kommunen ikke ville spare det beløpet som politikerne hevdet, men snarere tape penger i og med store økte transportkostnader og det faktum at Brumund skole hadde en svært rimelig skoledrift fra før, faktiske kommunens nest rimligste skole. Selv om ordfører Tor Lillehovde tre ganger i kommunestyret gjenntok at Fagerlund utbyggingen ikke skulle medføre stegning av Brumund og Mauset så skjedde dette likevel.Kostnadene ved økt busstransport har i ettertid vist seg å bli mye større enn beregnet og nedleggelsen av Brumund skole ble derfor aldri lønnsom, men utført fra et politisk ønske om ikke å ha lokale skoler.
Elevene i Brumund sokner nå til Kirkekretsen og Hempa skoler, men mange elever får tilbud om plass på Fagerlund.