Velkommen

til

Brumund

 

Link til Brumund Barnehage
Link til Brumund IF

Fakta om Brumund

Brumund ligger nord for Brumunddal. Sentrum i Brumund er på Torseter, rundt Brumund barnehage.

Her finnes:

Vi tilbyr godt fellesskap, mange fritidsaktiviteter
knyttet til Natur, friluft, skog og mark..

Brumund barnehage.
Barnehagen drives med motto Natur, dyr, skog og
mark. Barnehagen har plass til ca 24 unger.

Brumund ligger langs elva Brumunda og starter i åsen over Brumunddal og strekker seg helt inn i Ringsakerfjellet, med Nybygda mot øst og Veldre mot Vest.

Fra 17.mai toget
Hele bygda stiller opp 17.mai med stor fest på
skoleplassen vis a vis barnehagen.
Barnehagen arranger 17.mai for hele bygda med taler, sang, musikk, mat og leker mm.

Idrettslaget:

Brumund IF er veldige aktive både med skiskyting
og langrenn og skileik mm.  Her er bilder fra klubbmesterskapet i langrenn.

Brumund ligger i Ringsaker kommune, mellom Hamar og Lillehammer.

Kartskisse som viser Brumund. Den røde prikken viser
Brumund Sag som ligger nord i Bygda.
Bygda starter nord for Brumunddal sentrum og
strekker seg på begge sider av elva Brumunda.

Trykk her for en powerpoint presentasjon. (2mB file)