Eksempler på dugnadsprosjekter i Brumund


Brumund er en bygd med tradisjoner for store dugnadsprosjekter. I tillegg til å skaffe bygda nye fine lokaliteter og / eller annlegg, gir slike dugnader mye sosialt fellesskap.

Utgraving av tomta Kjell og Ruben i aksjon

Sålen legges av Kjell, Ruben, Haakon(foto) og Bjarte

kjelleren støpes i februar 2004

Kjeller teamet: Kjell,Ruben,Haakon,
Reidar,Steinar,Synnøve,Johan,
Oline,Westvang,Stein Olav, Kjetil, Roger, Bjarte

Kjelleren støpes i februar 2004

Kjeltil og Roger

Ole Johan avretter krona

Varmerør på toppen av lekaplanken

Reidar og Steinar murte i dagesvis

Snekkring

Bjarte moterer kjølehjørne

Anne og Roar paneler og lister

Stein Olav og Reidar

Harald legger gulv

Ida legger parkett

Utforinger utføres av Cristel og Anders

Ventilasjonsannlegget innjusteres av Ole Morten

Roger i aksjon med panling

Maria 12år, lakker gulv


Her kommer en liste over alle som deltok med reisningen av Brumund Oppvekstsenter og som vi ønsker å takke for en flott innsats !