I Brumund kan du se mange ville dyr

 • Elg
 • Gaupe
 • Reinsdyr
 • Tiur
 • Røy
 • Storfugl
 • Moskus
 • Bjørn
 • Grevling
 • Mår
 • Røyskatt

Fakta om dyr i Brumund

Brumund er en bygd i grenselandet mellom dyrket mark, byggefelt og mye utmark med skog, våtmarker og myrer. Brumund grenser i Nord mot hele Ringsaker fjellet som går over i Lillehammer / øyer og videre helt til Rondane. I sør grenser Brumund mot Brumunddal, i vest mot Kirkekretsen og i øst mot Furnes Almening som går over mot Østerdalen. Vi har derfor et stort tilsig av ville dyr. Spesielt Elg og rådyr kan vi møte nesten hver dag.

For råd om Elgsafari ta kontakt med:

Kjell Syversen. Telefon 623 46267
Kåre Nybakken. Telefon 623 46181
Kjetil Molstad. Telefon 623 46288

Elg kan sees store deler av året rundt om i hele Bygda. Her fotografert på Fuglehaugen. Det skal godt gjøres ikke å finne en elg om du tar kontakt med kjentfolk for å få vite hvor de oppholder seg til en hver tid. Vi ber deg kjøre forsiktig særlig i grålysningen og om kvelden.

 


Elgjakt i Gimsemarka 2002