Fellesskap i Brumund

  • 17.Mai feiring på Barnehagen for hele bygda
  • Ake / skidager
  • Tur til Åsta / Bergsbu
  • Bading og fisking i Åsta
I løpet av året arrangeres mange fellesarrangementer som er med på å skape et godt og variert tilbud til fellesskap. Her ser du noen bilder fra slike arrangementer i regi av ulike lag og foreninger.
Pizzatur til Hamar

Bowling på Hamar

Fjelltur til Tuva

Vi nådde toppen!


Julefrokost på skolen med foreldre

Gårdsbesøk

Nissemarsj

Sykkeltur elever, lærere og foreldre

Aking i Nordenga og ved Veldre saga

Tur i Gimsemarka

Familiedag på Bergsbu

Familiedag på Bergsbu

Kanotur arrangert i Brumundelva

Fjelltur til Åstadalen