Triola har satt opp flere musikaler

  • Hotel de tusen stjerner i 2000
  • Mia det er meg i 2001
  • Julekonsert med Hanne Krogh på Prøysenhuset i 2001
  • Allhelgenskonsert med Geirr Lystrup og Hogne Moe i 2002
  • God som Gull i 2002
  • Å bygge ett land 2003
  • Pinsemusikalen i 2003
  • Hermanos i 2004

Hotell de tusen stjerner

Musikk og tekster ved Tore Thomassen
Opplegg av Unni Wiig, Lisabeth Kvaalavaag Holm, Andreas Langmoen, Berit Kristin Klevmoen
Samarbeide med skolene Brumund, Furu, Kirkekretsen
Tema: Gatebarns vilkår i et U-land. Inntekter av overskuddet gikk til gatebarn i Bolivia.
Fremført ved åpningen av nye Veldre kirke.
God som Gull

Egen CD innspilling sammmen Sakarja og Amazing ungdomskor. Sanger og musikk som viser repotoaret til Triola


Mia det er meg
Musikk og tekster ved Hogne Moe
Handler om barns opplevelse av verden
Samarbeide med Sakarja og Hogne Moe

Pinsemusikalen, Hamar bispedømme 900år

Barnas dag, Pinsemusikalen

Musikk og tekster ved Øystein Wang og
Tema: Musikal til Hamar Bispedømmes 900års jubileum.
Samarbeide med KFUK / KFUM i Hedmark og Oppland
Ble fremført på Lillehammer og under feiringen på Dommkirkodden.

Å bygge ett land

Musikk og tekster ved Tore Thomassen
Samarbeide med Sakarja