Velkommen til Brumund

Brumunds visjon;

Brumund har en visjon om å bli den hyggeliste bygda å bo i her i Hedemark
Vi tilbyr godt fellesskap, mange fritidsaktiviteter knyttet til natur, friluft, skog og mark, nye tomter og muligheter for å bli med på dugnad for alle som søker fellesskap i praktisk arbeid. Velkommen til oss.

Vårt motto er:

Vi vil
Vi kan
Vi får det til
www.brumund.no